Fortæl om Røde Kors

Fortæl om Røde Kors

Den første Geneve-konvention dannede grundlaget for Røde Kors, der som den eneste organisation er skrevet ind i konventionerne. Det giver Røde Kors et særligt mandat, og vi har derfor en forpligtelse til og en mission om, at formidle indholdet af Geneve-konventionerne.

Baggrund

International Humanitarian Law (IHL) – ”krigens regler”

IHL står for International Humanitarian Law – på dansk ”Den humanitære folkeret” - også kaldet ”krigens regler.” IHL er den lovgivning, der gælder i væbnet konflikt og krig, og har til formål at mindske menneskelig lidelse. Reglerne for krig er specificeret, nedskrevet og underskrevet i det, vi kender som Geneve-konventionerne.

Den første Geneve-konvention, der blev vedtaget i 1864, var den første af fire konventioner (og tre tillægsprotokoller), som angiver alment gældende retningslinjer for krig, behandling af sårede samt beskyttelse af ofre. Senere er retningslinjerne udbygget, blandt andet med ”Den humanitære folkeret” fra 1949.

Har du allerede kendskab til IHL, og har du lyst til at være med til at udbrede kendskabet? Eller vil du blot vide mere? Så kan du kontakte Anne-Kristine Moody Jakobsen på tlf.: 20 92 32 05 eller mail: rkh.ihl@rodekors.dk

Skoletjenesten

Skoletjenesten fortæller om det verdensomspændende fællesskab, som Røde Kors er, og om det arbejde vi laver ude i verden såvel som herhjemme i Danmark. Skoletjenesten oplyser børn og unge om Røde Kors’ arbejde og værdier, og om tilstandene i de lande, hvor vi arbejder. Opgaverne spænder fra formidling af materialer, kampagner og projekter til skoleverdenen, til besvarelse af henvendelser fra skoleelever på e-mail eller telefon.

Hvert år deltager Skoletjenesten i udarbejdelsen af Røde Kors’ undervisningsmateriale, som skolerne kan bestille online. Materialet har hvert år et nyt tema, og de frivillige i Skoletjenesten tilbyder at tage ud på skolerne og holde oplæg. I 2016 er temaet katastrofer. Tidligere års temaer har været genbrug, krig og flugt.

Vil du være frivillig i Skoletjenesten? Vi søger folk, der har erfaring med at holde oplæg, gerne for børn og unge. Kontakt Røde Kors Hovedstaden på tlf. 38 33 64 00 eller på Skoletjenestens mail: rkh.skoletjenesten@rodekors.dk