Internationalt arbejde

Internationalt arbejde

Venskabsprojekter

I Røde Kors Hovedstaden støtter vi hvert år en række af Røde Kors’ projekter ude i verden. I 2015 har vi støttet projekter i Yemen, Cambodia og Malawi. Det er den internationale gruppe, der hvert år vurderer, hvilke projekter Røde Kors Hovedstaden skal støtte. I 2016 støtter vi hovedsageligt projekter i Malawi.

For mere information, kontakt Tom Christensen på tlf.: 40 55 94 47 eller mail: tc@eklconsult.dk

Unge-frivilliggrupper-hjælper-i-lokalomraade-wide

 

Frivillig til frivillig

I Røde Kors Hovedstaden har vi et venskabssamarbejde med Zomba i Malawi. Det startede i 2014, da to bestyrelsesmedlemmer var på rejse i Malawi. De var blandt andet på besøg i byen Zomba, hvor de første spirer til et tættere venskab blev sået. Efter en mailkorrespondance frem og tilbage, har vi nu fået etableret en samarbejdsaftale med bestyrelsen i Zomba, hvor vi lærer af hinanden og får mulighed for at mærke, at vi er en del af et verdensompændende fællesskab.

I 2015 har vi blandt andet haft fortællinger fra Malawi på generalforsamlingen og Skype-interview med Dansk Røde Kors’ delegat i Malawi. Vi har også haft besøg af tre bestyrelsesmedlemmer fra Zomba. De var ti dage i København, hvor de besøgte flere af vores projekter og lærte om Røde Kors i Danmark. Vi lærte til gengæld om Røde Kors i Zomba, om hvordan de laver organisationsudvikling og førstehjælp og om Malawi generelt. De mange frivillige i vores aktiviteter havde stor glæde af besøget.

I 2016 er det planen, at en gruppe fra Røde Kors Hovedstaden skal på besøg i Malawi. I den internationale gruppe vil vi gerne, i samarbejde med bestyrelsen i Zomba, lave et projekt i Malawi, som handler om kapacitetsopbygning.

Hvis du vil vide mere om samarbejdet med Zomba, så kontakt Tom Christensen på tlf.: 40 55 94 47 eller mail: tc@eklconsult.dk

Katastrofeberedskabet

Katastrofer opstår pludseligt og kræver hurtig handling uagtet størrelse. De små katastrofer kan nogle gange blive overset, da de ikke får samme medieopmærksomhed som de store, og samtidig er de ikke med i den langtrækkende udvikling eller i venskabsprogrammerne. Eksempler på små katastrofer kan være jordskred, oversvømmelser, tørke, epidemier og mindre jordskælv.

I sådanne situationer vil Røde Kors Hovedstaden hjælpe, i den udstrækning vores ressourcer tillader det. Indsatsen kan eksempelvis bestå i små indsamlinger i vores genbrugsbutikker, indsamlinger online samt ikke mindst formidling.

I 2015 har vi blandt andet støttet indsatsen på Lesbos gennem AIA-beredskabet.

Hvis du vil vide mere, eller hvis du har lyst til at hjælpe med frivillig formidling om katastrofeberedskabet, kontakt da Røde Kors Hovedstaden på hovedstaden@rodekors.dk eller ring på tlf.: 38 33 64 00

Formidling af Røde Kors’ internationale arbejde

Hvis du er interesseret i, at oplyse børn, unge eller voksne om Røde Kors’ internationale arbejde, så læs mere om formidling af Røde Kors’ internationale arbejde 

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at blive frivillig i Internationalt arbejde?

Så kontakt Røde Kors Hovedstaden på tlf. 38 33 64 00 eller send en mail til hovedstaden@rodekors.dk.