Økonomifunktion

Økonomifunktionen

Er du interesseret i økonomi og bogføring?

Så har vi lige det rette frivillige job til dig.
 
Det vil være en fordel, hvis du opfylder flere af nedenstående kriterier:
  1. Kendskab til kontorarbejde, gerne bogholderi
  2. Basiskendskab til excel
  3. Har mulighed for at arbejde i dagtimer (gerne mandage), så arbejdet kan ske sammen med den nuværende gruppe
  4. Sans for orden og systematik - afstemninger, bilagsopbevaring m.v.

Hvis du har kendskab til udarbejdelse af regnskaber/budgetter (f. ex. baggrund som regnskabschef) vil det være endnu en fordel.