Røde Kors Herberg for kvinder

Røde Kors Herberg for kvinder

Røde Kors Herberg for Kvinder er en selvejende institution drevet af Røde Kors Hovedstaden med driftoverenskomst med Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden. Herberget drives efter § 110 i Serviceloven.

Målgruppen er kvinder over 18 år med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i deres nuværende bolig. Hvis kvinderne har børn, kan de ikke bo med på herberget, men vi hjælper gerne med at arrangere, at kvinderne kan mødes med deres børn.

Huset bemandes af syv fastansatte, og der er tilknyttet ca. 80 frivillige, som minimum har to vagter om måneden.

Her kan du læse en artikel om Lone, som er frivillig hos Herberget.

Det er ikke muligt at være anonym, hvis man søger hjælp på herberget

Adressen er: 

Røde Kors Herberg
Kettegård Allé 14
2650 Hvidovre

Åbningstider

Døgnåbent.