Førstehjælpskurser

Førstehjælpskurser hos Røde Kors Hovedstaden

Få de nødvendige kompetencer, så du tør handle, når der er brug for det!

Med et førstehjælpskursus fra Røde Kors modtager du teoretisk og praktisk undervisning i, hvad du skal gøre, hvis du overværer en ulykke, uanset om det gælder en småskade eller en livstruende situation.

Vores instruktører har flere års erfaring i at undervise i førstehjælp. De har alle gennemgået en specialuddannelse og holder sig løbende opdateret med den nyeste viden på området.

Røde Kors afholder mange forskellige typer førstehjælpskurser i København, så du kan finde lige det kursus, der passer til dig. Vi tilbyder:

Hvis I er en gruppe, der ønsker at lære førstehjælp, er det muligt at booke et kursus kun for jer. Benyt kontaktinformationerne nederst på siden.

Tilmelding

Du tilmelder dig et kursus ved at klikke på et af de mulige kurser ovenfor. Du betaler ved tilmelding. Prisen er anført ud for hvert kursus og inkluderer materialer samt kursusbevis. Når du har gennemført tilmelding og betaling, modtager du en bekræftelse per mail, så husk at oplyse din mailadresse og dit mobilnummer.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig, så snart du har fundet det ønskede hold, hvis du vil være sikkert på at få en plads.

Tilbagebetaling af kursusgebyr

Afbud og tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske indtil syv dage før kursusstart. Herefter er tilmeldingen bindende og kan ikke ændres eller refunderes. Vi forsøger dog at sælge pladsen til den næste på ventelisten, og lykkes det, får du naturligvis dit kursusgebyr refunderet.

Deltagerantal

Et hold etableres, hvis der er min. 10 tilmeldte. Opnås dette antal ikke, forbeholder vi os retten til at aflyse kurset med en uges varsel. I så fald vil du få tilbudt plads på et andet hold eller få refunderet kursusgebyret. 

Kursussted

Vi underviser flere steder i København:

  • I Røde Kors Hovedstadens egne lokaler på Nordre Fasanvej 224.
  • På Peder Lykke Skolen på Amager, tæt på metro og bus.
  • På Skt. Annæ Gymnasium i Valby, tæt på Sjælør Station.

Bevis

Efter endt kursus udstedes der et internationalt gældende kursusbevis efter de retningslinjer, der er udstukket af Dansk Røde Kors.

Husk

  • At opgive folkeregisteradresse, mailadresse samt fuldt cpr.-nummer ved tilmelding
  • At medbringe kursusbekræftelsen (digital version er tilstrækkelig) den første dag samt mad og drikke, når kursustidspunktet kræver dette
  • At medbringe praktisk, løst tøj

Om førstehjælp

Vil du vide mere om vores Førstehjælpskurser?

Så kontakt førstehjælpsafdelingen i Røde Kors Hovedstaden på fhj.rkh@rodekors.dk

Du kan også kontakte Røde Kors Hovedstaden på telefon 38 33 64 00 eller sende en mail til hovedstaden@rodekors.dk