Midlertidig Forældremyndighedsindehaver

Midlertidig forældremyndighedsindehaver

Støt et uledsaget barn!

Hvert år kommer børn og unge til Danmark uden forældre eller andre familiemedlemmer for at søge asyl. At navigere i asylsystemet og starte et liv i et fremmed land er forbundet med mange udfordringer – og det er især svært, når man ikke har en voksen at søge råd hos eller et socialt netværk at støtte sig til.

Som frivillig forældremyndighedsindehaver kan du hjælpe et uledsaget barn med at finde fodfæste i Danmark. Der er ofte tale om drenge på 15-17 år fra Syrien, Afghanistan, Irak eller Somalia.

De har hver deres baggrund for at flygte fra hjemlandet. Ofte har de direkte eller indirekte været udsat for krig eller andre konflikter, men fælles for dem alle er, at de er blevet skilt fra deres familie og har skullet tage vare på sig selv i en ung alder. Derfor er det en særlig sårbar gruppe med et stort behov for omsorg og støtte.

Som frivillig forældremyndighedsindehaver får du ansvaret for at varetage barnets/den unges tarv og interesse. Både i form af samvær og omsorg og gennem praktisk hjælp og vejledning.

Det indebærer at du skal deltage i møder med kommunen, bostedet samt evt. uddannelsesinstitutioner og andre offentlige instanser. Men det er mindst ligeså vigtigt, at du spiller en aktiv social rolle i barnets eller den unges liv. Derfor skal du være indstillet på jævnligt samvær og på at være den, barnet/den unge i fortrolighed kan fortælle om sine oplevelser, bekymringer og positive erfaringer.

I aftaler selv, hvor ofte I mødes. Ud over de officielle møder, kan I for eksempel deltage i en fritidsaktivitet sammen, gå til arrangementer på skolen eller blot gå en tur.

Myndighedsrollen ophører, når den unge fylder 18 år, men langt de fleste vælger at bevare relationen.

Dine kompetencer

Som frivillig forældremyndighedsindehaver skal du være minimum 30 år og have tid og overskud til at hjælpe et andet menneske, som kommer til landet uden nogen relationer, og som måske har nogle hårde oplevelser med i bagagen. Det indebærer, at du har en åben tilgang til andre mennesker og stor portion tålmodig.

Derudover skal du have en vis fleksibilitet i hverdagen, så du kan deltage i møder og tilbringe tid med barnet/den unge. Det er en fordel, hvis du har kendskab til barnets/den unges sprog og kultur samt til lovgivningen på social- eller asylområdet.

Røde Kors sørger for at klæde dig på til opgaven. Du får mulighed for at deltage i arrangementer med faglige oplæg, ligesom du vil undervejs vil modtage den vejledning, du har brug for.

Få mere at vide