Kvindenetværket

Kvindenetværket

Kvinde til kvinde.

Kvindenetværket støtter sårbare kvinder, som typisk bor på krisecenter, eller som har søgt hjælp f.eks. hos Mødrehjælpen eller Center for voldsramte. Vi ønsker at yde disse kvinder hjælp til selvhjælp, så de kan rustes til at klare deres nye hverdag. Det gør vi ved at være nærværende og hjælpe med praktisk støtte.

Brugere af Kvindenetværket er ofte kvinder, der står i en sårbar og udsat livssituation og mangler et socialt netværk. Vi har derfor fokus på at øge kvindens sociale netværk gennem kontakt til kvindelige frivillige og ved at tilbyde netværksstøttende aktiviteter. Med udgangspunkt i den enkelte kvindes ønsker, familieforhold og sproglige kompetencer, skaber vi et match med en af de frivillige i netværket.

Kvindenetværket arrangerer en lang række fælles aktiviteter for vores brugere, deres børn og de frivillige. Arrangementerne har en netværksskabende, social funktion, men kan også have oplysende, debatskabende eller underholdende karakter.

Frivillige i Kvindenetværket er alle modne og robuste kvinder, der har overskud og lyst til at hjælpe. Vi er både unge, ældre, studerende, aktive på arbejdsmarkedet eller pensionerede - så alle er velkomne.

Om Kvindenetværket