Vågetjenesten

Vågetjenesten

Frivillige vågere skaber tryghed i den sidste tid.

Mange mennesker i Danmark lever – og dør – i ensomhed. I Røde Kors Hovedstaden mener vi, at ingen skal dø alene, medmindre de selv ønsker det. Vågetjenestens frivillige skaber ro og tryghed for ensomme døende og deres pårørende ved at være til stede og støtte den døende i livets sidste timer.