Værket

Værket

Værket skal afhjælpe ensomhed blandt voksne mellem 30 og 60 år ved at skabe gode fælles oplevelser og social udvikling i lokale netværk.

I Værket skaber vi et trygt fællesskab, hvor du sammen med andre kan finde måder at bryde ensomheden på.

Værket består af fælles aktiviteter, som er lokalt bestemt af deltagerne og de frivillige. I netværksmøderne indgår også øvelser, snakke og erfaringsudveksling. Hver netværksgruppe består af op til 10-12 mennesker og hvert netværk har tilknyttet 3-4 frivillige.

Værket er et samarbejde mellem Mary Fonden og Røde Kors og er støttet af VELUX FONDEN.