Mangfoldighed

Frivillige af alle slags

Hos såvel Røde Kors som Røde Kors Hovedstaden betragter vi mangfoldighed som en uvurderlig ressource. Mangfoldighedstilgangen er ikke kun tilknyttet kulturelle forskelle. Begrebet er langt bredere og omfatter også køn, alder, uddannelse, familiesituation, personlighed, seksualitet, fysiske handicap med videre. Hos Røde Kors er der plads til alle, og vi ser det som en styrke at have så mange forskellige mennesker repræsenteret som muligt. Forskellighederne er med til at definere Røde Kors som en mangfoldig organisation. 

Mangfoldige aktiviteter

Hos Røde Kors Hovedstaden forsøger vi at organisere vores aktiviteter på en måde, der gør det muligt at engagere frivillige fra alle dele af hovedstaden. Forskelligheden og mangfoldigheden blandt frivillige og ansatte fungerer som en platform for udvikling af vores arbejde. Og det er vigtigt for os, at vores aktiviteter afspejler det samfund, som vi alle er en del af. Vi mener, at nye perspektiver og handlingsmuligheder kan blive til i samspillet mellem mennesker med forskellig baggrund. Derfor er det også vigtigt for os at skabe et frirum for udvikling, hvor nye frivillige selv kan være med til at skabe aktiviteter eller projekter, som de synes kan udfylde et hul i samfundet. Et hul, som vi ellers ikke ville have fået øje på.